medrek.se

Nyheter

Det är stora brister inom strokevården

Ansvarsfördelningen mellan kommuner och landsting är oklar och det drabbar i slutändan patienterna

Socialstyrelsen har kontrollerat hur de nationella riktlinjerna om strokevård följs och resultatet är nedslående.

Riktlinjerna formulerades 2009 och igår, tisdag presenterades den första utvärderingen av hur de följs.

- Tyvärr är bristerna större än väntat säger Socialstyrelsens generaldirektör Lars-Erik Holm i ett pressmeddelande.

Ansvarsfördelningen mellan kommuner och landsting är oklar och det drabbar i slutändan patienterna.

– Det otydliga ansvaret gör det svårt för patienter och anhöriga att veta vem man ska vända sig till. Samarbetet är viktigt och följer man riktlinjerna i detta område når man klart bättre resultat säger Matilda Hansson, utredare vid Socialstyrelsen.

Socialstyrelsen kritiserar även väntetiderna för akutvård.