medrek.se

Nyheter

Dödligheten minskar men klasskillnader består

En rapport om svensk sjukvård visar att dödligheten i hjärtinfarkt och stroke har minskat. Klasskillnader består dock.

En rapport om svensk sjukvård visar att dödligheten i hjärtinfarkt och stroke har minskat. Klasskillnader består dock.

Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting visar med rapporten ”Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdskvalitet och effektivitet” att dödligheten efter hjärtinfarkt minskat med drygt en procent för kvinnor och knappt två procentenheter för män perioden 2005-2007.

Men det är fortfarande stora skillnader i hur många som dör beroende av den socioekonomiska situationen. De som har lite utbildning dör oftare i stroke och hjärtinfarkt än personer med en hög utbildningsnivå.

– Vi ser att kvaliteten och effektiviteten inom hälso- och sjukvården har blivit bättre i många avseenden de senaste åren. Samtidigt finns det mycket att förbättra, det gäller inte minst arbetet med att få en mer jämlik vård, säger Petra Otterblad Olausson, avdelningschef på Socialstyrelsen, i ett pressmeddelande.