medrek.se

Nyheter

Dyrt med äldrevård

De nya bemanningskraven kommer kosta kommunerna 11 miljarder kronor som väntas införas inom demensvården skriver Dagens Samhälle.

De nya bemanningskraven kommer kosta kommunerna 11 miljarder kronor som väntas införas inom demensvården skriver Dagens Samhälle.

De nya riktlinjerna väntas komma från Socialstyrelsen snart. Om personaltätheten blir 1,16 årsarbetare per boende, som tidigare studier visar, innebär det att dagens bemanning måste öka med 35 procent. Om bemanningen ökar lika mycket inom hela äldreomsorgen landar notan på 17 miljarder.