medrek.se

Nyheter

Ekonomiska bekymmer inom kriminalvården

Myndigheten tvingas spara nästan en halv miljard kronor redan nästa år om inte anslagen ökar

Stora ekonomiska bekymmer råder inom kriminalvården. Myndigheten tvingas spara nästan en halv miljard kronor redan nästa år om inte anslagen ökar.

Enligt Kriminalvården får besparingarna konsekvenser på både kort och lång sikt. Några anstalter och ett häkte kommer sannolikt att läggas ned.

Antalet säkerhetsklasser minskar troligen också från fem till fyra, allt för att få flera platser för de intagna.