medrek.se

Nyheter

En miljard till medicinsk forskning

Vetenskapsrådet har beslutat att dela ut över en miljard kronor till forskning om medicin och hälsa.

Vetenskapsrådet har beslutat att dela ut över en miljard kronor till forskning om medicin och hälsa.

Totalt har 1 452 ansökningar kommit in och 364 av dessa har beviljats. Under fem är ska över en miljard delas ut. Medelsumman per anslag är 880 000 kronor mot förra årets 812 000.

- Det är glädjande att medelbidraget har ökat också i år. Det innebär att ämnesrådets målsättning för perioden har uppnåtts samtidigt som vi hörsammat regeringens önskan om större och mer långsiktiga bidrag, säger Mats Ulfendahl, huvudsekreterare vid Vetenskapsrådet, i ett pressmeddelande.