medrek.se

Nyheter

Ersättning ska minska organbristen

En ny avhandling från Linköpings universitet visar att ge ersättning till avlidna donatorers anhöriga kommer organbristen att minska i Sverige

En ny avhandling från Linköpings universitet visar att ge ersättning till avlidna donatorers anhöriga kommer organbristen att minska i Sverige.

 Idag räcker det inte att vädja till människors vilja att göra gott för att tillgodose Sverige behov av organ för transplantation säger Faisal Omar, doktor inom hälsa och samhälle i en avhandling om etiska utmaningar vid njurtransplantation.

Faisal Omar diskuterar i avhandlingen möjligheten att vid ett dödsfall ge ekonomisk ersättning till de anhöriga. Första hand skulle ersättningen användas för att täcka begravningskostnader, men skulle även kunna gå till välgörenhet.