medrek.se

Nyheter

Få intresseras av sjukförsäkring

Allmänheten anser inte att de har något behov av privata sjukvårdsförsäkringar.

Allmänheten anser inte att de har något behov av privata sjukvårdsförsäkringar.

Endast 21 procent av svenska folket ser sig själva vara i behov av privata sjukvårdsförsäkringar.