medrek.se

Nyheter

Få överviktiga barn får hjälp

Det är runt 200 000 svenska barn som har en övervikt som riskerar deras hälsa i framtiden. Bara ett fåtal får hjälp av sjukvården

Det är runt 200 000 svenska barn som har en övervikt som riskerar deras hälsa i framtiden. Bara ett fåtal får hjälp av sjukvården.

- Majoriteten av barnen får inte hjälp och det är ett stort problem säger Claude Marcus, professor och chef för Rikscentrum Barnobesitas.

Man kan redan i tidig ålder med stor säkerhet säga vilka barn som kommer att förbli överviktiga eller utveckla fetma.

- Vi har sett att barn med fetma förblir feta som tonåringar och unga vuxna. Många klarar inte av att lösa det här på egen hand och måste då få hjälp av sjukvården.

Ungdomar och unga vuxna med grav fetma förlorar i genomsnitt 13 år av sin beräknad livslängd visar en internationell forskning.