medrek.se

Nyheter

Allt färre blodtransfusioner - för att minska kostnader

Genom att spara in på 1 600 blodpåsar kunde Sahlgrenska universitetssjukhuset spara in 1.6 miljoner kronor under ett års tid.

Genom att spara in på 1 600 blodpåsar kunde Sahlgrenska universitetssjukhuset spara in 1.6 miljoner kronor under ett års tid.

Thoraxkliniken på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg införde under 2011 ett blodbesparingsprogram. Genom detta åtgärdsprogram undvek man icke-livsnödvändiga blodtransfusioner i syfte att såväl minska riskerna med blodtransfusion samt att spara kostnader och blod.

En femtedel av klinikens patienter mottog inte blod i samband med hjärtkirurgi. Detta ledde till 1 600 blodpåsar och 1.6 miljoner kronor sparade under loppet av ett år. Anders Jeppsson, professor och överläkare i toraxkirurgi och ansvarig för projektet, tror att liknande blodbesparingsprogram kan användas inom andra delar av sjukvården:

- Det skulle kunna var ett komplement för att råda bot på blodbristen, sänka kostnaderna för blodprodukter, vilket kan frigöra resurser på andra håll inom sjukhuset, utan att det påverkar den medicinska säkerheten. Många patienter skulle slippa riskerna med icke-livsnödvändiga blodtransfusioner.