medrek.se

Nyheter

Fel i många svenska rättsintyg

Ny studie visar att mer än vart tionde rättsintyg, som skrivits av kontrakterade läkare från Rättsmedicinalverket, innehåller allvarliga fel.

Ny studie visar att mer än vart tionde rättsintyg, som skrivits av kontrakterade läkare från Rättsmedicinalverket, innehåller allvarliga fel.

Rättsintyg används i brottsutredningar och som bevis i rättegångar. Intygen beskriver skador och hur de uppkommit.

– Det vanliga var dessvärre att man beskrev någonting som var livshotande som inte livshotande och det kan få stora juridiska konsekvenser, säger Johanna Loisel, läkare vid rättsmedicinska avdelningen i Umeå till SR:s Ekot.

Det finns idag 56 kontrakterade läkare i Sverige. De kontrakterade läkarna står för drygt 4 000 av de 6 000 rättsintyg som utfärdas varje år.

Johanna Loisel har granskat de rättsintyg som har skrivits av kontrakterade läkare och hälften av intygen innehöll felaktigheter som behövdes rättas till. Mer än vart tionde innehöll allvarliga fel och det kunde vara till exempel att livshotande skador bedömdes som lindriga skador.

– Om man står och väger mellan grov misshandel och dråpförsök kan ett rättsintyg där det står att skadorna varit livshotande ligga till grund för åtalspunkten dråpförsök. Då är det väldigt olyckligt om man har intygat någonting som inte är sant, säger hon.