medrek.se

Nyheter

Finns inget samband mellan födelsevikt i relation till övervikt

En ny studie har forskare från Hälsohögskolan i Jönköping och Sahlgrenska akademin studerat övervikt och fetma i relation till viktutveckling och födelsevikt under barndomen.

En ny studie har forskare från Hälsohögskolan i Jönköping och Sahlgrenska akademin studerat övervikt och fetma i relation till viktutveckling och födelsevikt under barndomen. 671 barn ingick i studien. 

Resultatet visade att vid 20 års ålder hade 25 procent av ungdomarna övervikt eller fetma.  Flertalet av dem hade normal vikt vid 5,5 år och nästan hälften även vid 15 års ålder. I studien kunde inget samband mellan födelsevikt och senare utveckling av övervikt eller fetma påvisas.

Övervikt och fetma är en av världens snabbaste växande sjukdomar. 

Läs även: