medrek.se

Nyheter

Fler anställda trots nedskärningar

Trots att man sagt att 300 heltidstjänster ska bort under 2012 och 2013 har 73 stycken anställts under årets första kvartal. En orsak kan vara ett utökat antal platser för brännskador och neurokirurgi.

På Akademiska sjukhuset i Uppsala finns det fler tjänster i dag än för ett år sedan, trots budgetkrav.

Trots att man sagt att 300 heltidstjänster ska bort under 2012 och 2013 har 73 stycken anställts under årets första kvartal. En orsak kan vara ett utökat antal platser för brännskador och neurokirurgi.