medrek.se

Nyheter

Fler journaler spärrade i Östergötland

Över 300 privatpersoner i Landstinget i Östergötland har bett om att få sin patientjournal spärrad.

Över 300 privatpersoner i Landstinget i Östergötland har bett om att få sin patientjournal spärrad.

Den största ökningen av spärrade journaler i Östergötland har skett under våren, i samband med att det blev känt att landstinget skulle ingå i den nationella patientöversikten.

Vårdpersonal i hela landet har tillgång till samtliga patientjournaler i systemet och har inneburit att antalet spärrade journaler vuxit från ett femtiotal till 200 stycken på två veckor.

Även fast man valt att spärra sin journal kan det vid akut fara hända att vården häver sekretessen.