medrek.se

Nyheter

Fler liv kan räddas med dyrare vård

Sjukhus som oftare låter sina patienter träffa specialistläkare har bättre medicinska resultat.

Sjukhus som oftare låter sina patienter träffa specialistläkare har bättre medicinska resultat. Det visar en studie från Kanada.

Forskare fick frågan om dyrare vård är kopplat till bättre resultat än billigare vård. Deras slutsats blev ett ja.

Svårt sjuka patienter hade bättre överlevnad, mindre risk att återinläggas och fick en bättre vårdkvalitet på sjukhus som relativt sett spenderade mer pengar på personal och olika avancerade ingrepp, jämfört med på sjukhus som spenderade mindre pengar.

De sjukhus som erbjöd dyrare vård hade större patientvolymer och vari i högre utsträckning utbildningssjukhus. Dessa sjukhus hade mer vårdpersonal per säng och flera specialistläkare. De hade i större omfattning möjligheten att erbjuda olika specialiserade åtgärder.

Forskarna poängterar att något direkt orsakssamband inte kan fastslås mellan hur mycket sjukhusen spenderade och deras resultat. Samtidigt påpekar de att de dyrare sjukhusen egentligen hade sämre förutsättningar då dessa i högre grad tog hand om de sjukare patienterna.

Resultaten baseras på uppföljning av nästan 390 000 patienter som vårdades på sjukhus i provinsen Ontario i Kanada under åren 1998 till 2008. Patienterna hade lagts in på grund av hjärtinfarkt, hjärtsvikt, tjocktarmscancer eller höftoperation.

Läs även: