medrek.se

Nyheter

Fler missbrukande läkare upptäcks

Efter att den nya lagen som gör det enklare att upptäcka missbruk bland vårdpersonal började gälla har antalet misstänkta fall ökat.

Efter att den nya lagen som gör det enklare att upptäcka missbruk bland vårdpersonal började gälla har antalet misstänkta fall ökat.

Den nya lagen trädde kraft vid årsskiftet. Arbetsgivare måste rapportera alla fall av missbrukande personal, även fast personen redan har slutat på arbetsplatsen.

Förändringen har gjort att flera ärenden rörande missbruk hamnat hos Socialstyrelsen.