medrek.se

Nyheter

Flera borde åka ambulans

Var femte person som drabbas av hjärtinfarkt tar inte ambulans till sjukhuset. Hjärt-Lungfonden vill se en bättring

Var femte person som drabbas av hjärtinfarkt tar inte ambulans till sjukhuset. Hjärt-Lungfonden vill se en bättring.

19 procent av alla som får hjärtinfarkt tar inte ambulansen till sjukhuset. Istället får de skjuts av sin bekant eller tar en taxi till sjukhuset.

Det är väldigt viktigt att få snabb vård. Det kan vara avgörande för att klara en hjärtinfarkt. Under november och december ska Hjärt-Lungfonden satsa på en informationskampanj om hjärtinfarkter och vikten av snabb vård.