medrek.se

Nyheter

Flera brister på privata vårdcentraler

Arbetsmiljöverket hittade flera brister i säkerheten och hög arbetsbelastning vid inspektioner på privata vårdcentraler

Arbetsmiljöverket hittade flera brister i säkerheten och hög arbetsbelastning vid inspektioner på privata vårdcentraler.

Arbetsmiljöverket har ställt krav på åtgärder hos hälften av de 32 privatdrivna vårdcentraler som granskats i Värmland, Västmanland och Örebro.

Bland annat är det brister i personalens säkerhet och hög arbetsbelastning som Arbetsmiljöverket kräver att vårdcentralerna ser över.