medrek.se

Nyheter

Flera får rätt till sjukpenning

Försäkringskassan får mer resurser till att öka ersättningen till de som nollklassats i sjukförsäkringen

Försäkringskassan får mer resurser till att öka ersättningen till de som nollklassats i sjukförsäkringen. Enligt höstbudgeten ska även medelklassade få ökade resurser till rehabilitering.

I höstbudgeten går regeringen vidare med förslagen om förändringar i sjukförsäkringen.

Det innebär att medel avsätts för att ge högre ersättning till dem som nu är nollklassade, det vill säga saknar sjukpenningsgrundande inkomst och som behöver återvända till sjukförsäkringen på grund av nedsatt arbetsförmåga. 

Det ökade resurserna innebär att det är möjligt att få fortsatt sjukpenning efter två och ett halvt år.

2012 ska det nya regelverket börja.