medrek.se

Nyheter

Flera ha skadats sig av sängarna i vården

Britsar och sjukhussängar kan orsaka allvarliga skador i vården. Läkemedelsverket har fått flera rapporter om allvarliga fall

Britsar och sjukhussängar kan orsaka allvarliga skador i vården. Läkemedelsverket har fått flera rapporter om allvarliga fall.

Läkemedelsverket skriver i ett pressmeddelande de har fått in flera rapporter om att patienter har skadats sig svårt då de legat på behandlingsbritsar eller i sjukhussängar. Patienter har fastnat i sänggrindarna eller klämt fötter i sänggavlarna.

Läkemedelsverket har inte hittat några fel på själv sängarna utan det beror helt på felanvändning. Ofta är det dementa personer som är oroliga och försöker ta sig ut från sängarna. I vissa fall har barn skadat sig efter att lekt kring sängar eller britsar när de ha varit obevakade.