medrek.se

Nyheter

Flera landsting går minus

Flera landstingsbudgetar kommer att spricka. Sju av landstingen kommer att gå minus i år.

Flera landstingsbudgetar kommer att spricka. Sju av landstingen kommer att gå minus i år.

 

Delårsboksluten är klara för landstingen. Hälften av landstingen har en prognos som visar ett sämre resultat än budgeten. Endast en handfull ligger över.

 

Värmland, Dalarna, Blekinge, Jämtland, Västerbotten, Västernorrland och Region Skåne är de landsting som visar minussiffror enligt Sveriges Kommuner och Landsting