medrek.se

Nyheter

Flera sjuka av influensan

Influensafallen har mer än dubblerats sedan förra veckan. Spridningen väntas ta fart efter julledigheterna.

Influensafallen har mer än dubblerats sedan förra veckan. Spridningen väntas ta fart efter julledigheterna.

Smittskyddsinstitutet uppger att det var sammanlagt 32 inrapporterade fall i landet för vecka 51. Dessutom har totalt åtta fall av den pandemiska influensan A(H1N1) inrapporterats för samma vecka.

Smittskyddsinstitutet tror att flera kommer bli sjuka efter julledigheterna. Därför uppmannar de att unga som tillhör riskgrupper och personer över 65 år att vaccinera sig.