medrek.se

Nyheter

Vårdcentraler saknar psykologer

Det är bara 54 procent av Sverige vårdcentraler som har tillgång till psykolog

Det är många patienter som har psykiska problem som inte får hjälp när de går till vårdcentralen.

Det är bara 54 procent av Sverige vårdcentraler som har tillgång till psykolog, trots införandet av vårdval och rehabiliteringsgaranti enligt Psykologförbundet som kartlagt primärvårdens tillgång till psykologer.

Psykologförbundet ser allvarligt på det här eftersom en tredjedel av vårdcentralernas patienter har psykiska problem.

Enligt undersökningen är landstingen Norrbotten, Blekinge och Kronoberg som har sämst tillgång till psykologer inom primärvården.