medrek.se

Nyheter

För hög strålning i sjukvården

Enligt en ny rapport från Strålsäkerhetsmyndigheten har flera landsting för hög strålning i sjukvården.

Enligt en ny rapport från Strålsäkerhetsmyndigheten har flera landsting för hög strålning i sjukvården. Enligt Catarina Danestig Sjögren kan detta leda till allvarliga konsekvenser för både patienter och personal.

Det är nio landsting som får hård kritik från Strålsäkerhetsmyndigheten. Dessa landsting lever inte upp till myndighetens krav vid behandling och undersökningar med joniserande strålning.

- Det är framför allt patienter inom strålbehandling och röntgen som drabbas av bristerna, men även personal inom nukleärmedicinsk verksamhet och röntgen som riskerar att få i sig stråldoser som ligger över föreskrivna gränsvärde, berättar Catarina Danestig Sjögren, inspektör vid Strålsäkerhetsmyndigheten.

Läs även: