medrek.se

Nyheter

Företag utnyttjar inte regeringsbidrag

Det är inte många företag som utnyttjar regeringsbidrag som skulle få fler sjukskrivna tillbaka i arbete.

Det är inte många företag som utnyttjar regeringsbidrag som skulle få fler sjukskrivna tillbaka i arbete.

Bara 12 av de 180 miljoner kronor som skulle få flera sjukskrivna tillbaka i arbete har använts enligt uppgifter från Sveriges Radios Ekot

Bidraget skulle stimulera arbetsgivare och företagshälsovården att jobba mer med att få hjälpa sjukskrivna tillbaka till arbetslivet. Men intresset har varit väldigt svagt.

Bara hälften av företagen känner till att pengarna finns. Majoriteten av dessa företag uppger att bidraget inte har påverkat hur de samarbetar med företagshälsovården.

Relaterade artiklar: