medrek.se

Nyheter

Förtidspension ökar

Idag är de totalt 28 000 svenskar under 30 år som har förtidspension. Det är nästan dubbelt så många för åtta år sedan

Idag är de totalt 28 000 svenskar under 30 år som har förtidspension. Det är nästan dubbelt så många för åtta år sedan uppger SVT Rapport.

Arbetslösheten och dålig utbildning ligger bakom ökningen, inte ökande ohälsa enligt en rapport från Socialförsäkringsutredningen.

Arbetslöshet, dålig utbildning och dålig uppväxtvillkor leder till aktivitetsersättning. Men den formella orsaken för 73 procent av ungdomarna är autism, adhd och Aspergers syndrom.