medrek.se

Nyheter

Främst kvinnor som klagar på vården

Kvinnor klagar oftare än män på vården i Sverige. Det visar Socialstyrelsens senaste undersökning.

Kvinnor klagar oftare än män på vården i Sverige. Det visar Socialstyrelsens senaste undersökning.

– Det beror väl till stor del på att det är fler kvinnor som söker sjukvård än män säger Staffan Mild, landstinget Dalarnas patientnämnd.

I Socialstyrelsens rapport dras också slutsatsen att yngre personer klagar mer.

– Det är väl det som är problemet, att man accepterar saker när man är äldre och inte är lika benägen att klaga. Och det är ju synd för hälso- och sjukvården, för alla synpunkter som kommer in är ju viktiga, säger Staffan Mild till P4 dalarna.

Relaterade artiklar