medrek.se

Nyheter

Friskvårdstimmar effektiviserar arbetet

Träning under arbetsdagen ökar din produktivitet på jobbet

Träning under arbetsdagen ökar din produktivitet på jobbet. Det visar en ny studie som har gjorts vid Stockholms universitet och Karolinska institut.

Studien visar att man fortfarande presterar lika bra eller bättre genom att ha träning eller hälsofrämjande aktiviteter under sin arbetstid.

Att prestationerna bibehålls trots färre arbetstimmar innebär att arbetet effektiviseras enligt rapporten. Samtidigt förbättras de anställdas hälsa i och med den fysiska