medrek.se

Nyheter

Frisörer ska upptäcka hudcancer

200 frisörer i Texas fick i en enkätundersökning svara om de hade tittat efter hudförändringar i ansiktet, hårbottnen och på halsen hos sina kunder

200 frisörer i Texas fick i en enkätundersökning svara om de hade tittat efter hudförändringar i ansiktet, hårbottnen och på halsen hos sina kunder.

Nästan 40 procent sa sig ha granskat hårbottnen hos mer än 50 procent av sina kunder. Drygt 30 procent har fått någon slags utbildning om hudcancer. Nästan hälften svarade att det skulle vara intressant att få delta i sådan.

Forskarna menar att frisörer skulle kunna bidra till att förebygga hudcancer. De behövs dock mer forskning inom området för att det ska kunna bli aktuellt.