medrek.se

Nyheter

Frukt och grönsaker hindrar stroke

Forskare vid Karolinska institutet menar att kvinnor som äter mycket frukt, grönsaker och gryn har lägre risk för stroke än andra kvinnor. Det visar en ny studie.

Forskare vid Karolinska institutet menar att kvinnor som äter mycket frukt, grönsaker och gryn har lägre risk för stroke än andra kvinnor. Det visar en ny studie.

Tidigare forskning har pekat på att antioxidanter, till exempel C- och E- vitaminer bidrar till skyddande effekt.

I studien ingick 31 035 kvinnor som vid studiens början inte hade drabbats av hjärt-kärlsjukdom, samt 5 680 kvinnor som haft sådana hälsoproblem.

Med hjälp av Nationella patientregistret identifierades antalet strokefall i de båda grupperna mellan 1997 och 2009.

Det visade sig att 1 322 av kvinnorna utan tidigare hjärt-kärlsjukdom insjuknade under den tiden, jämfört med 1 007 i den andra gruppen.

I studien ställdes det frågor om deras kostvanor och du kunde forskare få ut deras totala antioxidantkapacitet, TAC. TAC är ett mått på den sammanlagda effekten av alla antioxidanter i kosten.

I båda grupperna såg forskarna att höga TAC-värden innebar en lägre risk för stroke, jämfört med låga värden.

För kvinnor med högst TAC stod frukt och grönsaker för ungefär hälften av tillskottet av antioxidanter.

Fullkorn, te och choklad bidrog också till höga värden i denna grupp.