medrek.se

Nyheter

Fyra landsting undersöker inte äldre för bråck

17 av 21 regioner och landsting kallar äldre män till undersökningar för att upptäcka bråck på stora kroppspulsådern visar en färsk kartläggning.

17 av 21 regioner och landsting kallar äldre män till undersökningar för att upptäcka bråck på stora kroppspulsådern visar en färsk kartläggning.

Landstinget Uppsala införde screening 2006, sedan har fler landsting infört det. Screening görs för att upptäcka bråck på stora kroppspulsådern hos män. Nu genomför 17 av 21 regioner och landsting undersökningarna, enligt en kartläggning som Hjärt-Lungfonden har gjort.

Norrbottens läns landsting, Jämtlands läns landsting, Landstinget Västernorrland och Region Gotland har inte börjat med screening.