medrek.se

Nyheter

Gonorré ökar bland unga kvinnor

Spridningen av könssjukdomen gonorré ökar. Det skriver Smittskyddsinstitutet i sin årsrapport.

 

Spridningen av könssjukdomen gonorré ökar. Det skriver Smittskyddsinstitutet i sin årsrapport.

År 2011 rapporterades en ökning med 13 procent jämfört med 2010. Smittspridningen ökar dock betydligt mer bland unga kvinnor i storstadslänen. I Stockholms län, till exempel, ökade antalet fall av gonorré bland kvinnor med 89 procent.

Samtidigt har också antalet bakteriestammar som är motståndskraftiga mot antibiotika ökat, vilket oroar myndigheten.