medrek.se

Nyheter

Göran Hägglund vill stoppa svenskarnas viktökning

Socialminister Göran Hägglund vill nu ta krafttag mot svenskarnas övervikt, genom ansvarsfulla avtal och att förenkla ett hälsosamt leverne.

Socialminister Göran Hägglund vill nu ta krafttag mot svenskarnas övervikt, genom ansvarsfulla avtal och att förenkla ett hälsosamt leverne.

Nya bostadsmiljöer med cykel­vägar som får barn och vuxna att röra på sig mer. Frukt och grönt nära butikskassorna i stället för ­godis. Initiativ såsom dessa vill Göran Hägglund (KD) se för att öka folkhälsan, därtill ett allmänt avtal med privata aktörer.

Senare i år ska jag kalla representanter för staten, livsmedels- och byggbranscherna, landsting, kommuner och ideella organisationer för att avtala om hur fetmaepidemin kan stoppas.

I Storbritannien har man förhandlat fram en ”The public health responsibility deal”. Mer än 170 företag och organisationer samarbetar kring kost, fysisk aktivitet och alkohol.
Han tror också att individuella hälsokonton, som just nu håller på att tas fram i regeringens satsning på så kallad e-hälsa, kan hjälpa människor att hålla koll på sin hälsa.
Det fungerar som en elektronisk lagringsplats där man får tillgång till sina journaler, läkemedelslistor, vaccinationer men också se sin viktkurva exempelvis. Vi hoppas kunna lansera hälsokontot inom en snar framtid.

Om läkarna bara får ersättning för att behandla sjukdom, då gör de inget annat. Men ersätter vi dem även för att ge råd om levnadsvanor, vikt och rökning så gör de det också. Jag tror på ”den vita rockens auktoritet”, att sådana råd kan leda till livsstilsförändringar. Säger Göran Hägglund till DN

Hägglund vill inte skjuta till mer pengar för att kraftigt överviktiga ska kunna opereras, utan menar snarare att det är hans plikt att förebygga att de behövs.