medrek.se

Nyheter

GPS gör smittspridning synlig

Forskare ska med hjälp av Google Earth, GPS och DNA kunna ta fram en bild hur spridningen av tyfus rör sig i Katmandu

Forskare ska med hjälp av Google Earth, GPS och DNA kunna ta fram en bild hur spridningen av tyfus rör sig i Katmandu.

- Man kommer kunna spåra var sjukdomen kommer ifrån säger Dr Stephen Baker, en av forskarna bakom studien enligt SVT Vetenskap.

Genom att få en geografisk bild av var förändringen äger rum har forskarna besökt de smittade och gjort en GPS-markering. Sedan genom Google Earth få en karta över spridningen.