medrek.se

Nyheter

Gravida missbrukare vågar inte söka vård

Rädda att förlora barnet

Kvinnor med alkohol eller drogmissbruk vågar inte söka vård och behandling för sina problem då de är gravida.

Kvinnorna drar sig från att få hjälp på grund av skamkänslor och rädsla över att det ofödda barnet ska bli omhändertaget av andra. Enligt missbruksutredningen har kvinnor visat motivation till att bli av med missbruket vid graviditeten. Kvinnor som lyckats har ändå stämpeln kvar som missbrukare och bekymras över detta vid besök av vård.