medrek.se

Nyheter

Håll koll på influensan via ny webbplats

Smittskyddsinstitutet och Karolinska Institutet öppnar en ny webbplats där man kan anmäla sig som frivillig förkylnings- och influensarapportör.

Smittskyddsinstitutet och Karolinska Institutet öppnar en ny webbplats där man kan anmäla sig som frivillig förkylnings- och influensarapportör.

Många som får influensan behöver inte uppsöka läkare därför är mörkertalet om antalet sjuka stort.

Med allmänheten som rapportörer kan influensans spridning kartläggas mycket säkrare. När det kommer tidiga signaler om en uppåtgående trend i ett område kan arbetsplatser och sjukvård hinna förbereda verksamheterna för hög frånvaro och många vårdsökande.