medrek.se

Nyheter

Helikoptar ger ökar chansen till överlevnad

En ny studie som publicerats i tidskriften Jama, visar att svårt skadade patienter verkar ha större chanser att överleva om de transporteras i helikopter.

En ny studie som publicerats i tidskriften Jama, visar att svårt skadade patienter verkar ha större chanser att överleva om de transporteras i helikopter.

Studien är byggd av en analys av drygt 224 000 patienter i USA. Det var flera som avled av de som transporderas i helikopter. 12,6 procent jämfört med transport på marken som var på 11,0 procent.

Men när forskarna tog hänsyn till en rad olika faktorer som kunnat påverka utfallet, hade patienterna 15 procent ökad chans att överleva med helikopter.

Studien ger inte svar på vilken aspekt av helikoptertransporten som svarar för överlevnadsfördelen.

På grund av de höga kostnaderna för ambulanshelikoptrar kan forskarna inte heller säga om sådana transporter är kostnadseffektiva.

Läs även: