medrek.se

Nyheter

Hemvård bra för barn med diabetes

För barn med diabetes är vård i hemmet minst lika effektiv som på sjukhus, men barnen och familjerna blir nöjdare.

För barn med diabetes är vård i hemmet minst lika effektiv som på sjukhus, men barnen och familjerna blir nöjdare.

Traditionellt har barn med tip 1-diabetes informerats kring och vårdats för sjukdomen på sjukhus, men det kan komma att ändras nu.