medrek.se

Nyheter

Högt pris för kronisk smärta

Det kostar samhället 300 miljarder kronor för patienter med någon diagnos som är relaterad till kronisk smärta

Det kostar samhället 300 miljarder kronor för patienter med någon diagnos som är relaterad till kronisk smärta. Det motsvarar 10 procent av Sveriges bruttonationalprodukt.

Den slutsatsen dras av en studie från Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg. Forskarna har beräknat utifrån en registerstudie på 840 000 patienter i Västra Götalandsregionen som fått diagnos relaterad till kronisk smärta mellan 2004 och 2009.

Resultatet visar att patienter som fick smärtlindrade läkemedel stod för en högre kostnad.