medrek.se

Nyheter

Homosexuell får ge blod

Socialstyrelsen har beslutat upphäva den dispens som tidigare inneburit att blodcentralerna kan neka homo- och bisexuella män att lämna blod

Socialstyrelsen har beslutat upphäva den dispens som tidigare inneburit att blodcentralerna kan neka homo- och bisexuella män att lämna blod.

Det var redan tillåtet från den 1 april för homo- och bisexuella män att ge blod men samtidigt godkände Socialstyrelsen en dispens för vissa centraler att slippA ta emot dessa män.

Nu har Socialstyrelsen beslutat att inte förlänga dispensen som går ut vid årsskiftet.