medrek.se

Nyheter

Hygienen inom vården har förbättrat sig.

Anställda på landstingen har blivit bättre på att följa hygienrutinerna.

Hygienrutinerna blir bättre i vården. Personalen i Landstingen i Östergötland är bäst, sämst är de som jobbar i Sörmland. 

SKL har granskat hur 25 00 anställda i landsting och regioner följer gällande hygienrutiner. De granskade om personalen använder handskar, sprit på händerna samt om håret är kortklippt eller uppsatt. Det var en bra uppryckning från förra året där 56% följde rutiner och regler. I år var det 64 %.

– Det är en rejäl ökning. Det är också skönt att få bekräftat att det långsiktiga arbetet med att förändra beteenden, arbetssätt och rutiner ger resultat, säger SKL:s vd Håkan Sörman i ett pressmeddelande.

Mätningen visar också att det finns stora skillnader mellan landstingen och regionerna. Bland dem som granskades i Landstinget i Östergötland klarade mer än 90 procent samtliga krav. Motsvarande andel i Landstinget Sörmland var lägre än 40 procent.