medrek.se

Nyheter

Ingen granskar den krisande vården

Inspektionen för vård och omsorg avstår från tillsyn i sommar.

I sommar finns det ingen som granskar den allt mer krisande vården.

Vården krisar igen med personalbrist, stängda avdelningar, för långa väntetider och stress för både personal och patienter.

Sommartid innebär semesterperioder och enligt Vårdförbundet innebär personalbristen risker för patienterna.

En framträdande orsak till det årliga sommarkaoset i vården tros vara sköterskebristen, hur vårdgivarna organiserar arbetet med schemaläggning, helgjobb, underbemanning och enorm arbetsbörda. Sköterskorna tröttnar och tvingas lämna sina jobb, enligt Vårdförbundet.

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har i sommar valt att avstå från den nationella tillsynen av vården. "Läget är ändå likadant som tidigare år", resoneras det.

Anders Kandelin, kommunikationschef på IVO, förklarar att det är vårdgivarna som har ansvaret. Däremot är det viktigt att anmäla till IVO om patientsäkerheten hotas.

Inte heller Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, följer upp vården i sommar.
- Vi är ingen tillsynsmyndighet, vi är en intresseorganisation, säger Agneta Jöhnk, ansvarig för arbetsgivarfrågor på SKL.