medrek.se

Nyheter

Insulinnässpray ska hjälpa Alzheimers sjuka

Att ta insulin i näsan varje dag ska förbättra minnet hos personer med Alzheimers sjukdom

Att ta insulin i näsan varje dag ska förbättra minnet hos personer med Alzheimers sjukdom.

Tidskriften Archives of Neurology publicerade en studie där forskare har studerat 104 patienter med kognitiv svikt och Alzheimers sjukdom.

Under fyra månade fick 36 av deltagarna en liten dos insulin varje dag, 38 fick en hög dos och de resterade 30 fick placebo. Alla fick insulinet som nässpray.

Fyra månader efter visade deltagarna i de grupper som fick insulin har förbättrat sin kognitiva funktion och kom bättre ihåg upplästa historier än deltagarna som fick placebo.

Behandlingen med nässpray kan ha en gynnsam effekt för vuxna med Alzheimers och med kognitiva funktionsnedsättningar.