medrek.se

Nyheter

Jönköpings nya länsklinik uteblir

Landstinget i Jönköpings har tidigare presenterat ett förslag att slå ihop länets tre kirurgkliniker till en länsklinik under en verksamhetschef.

Landstinget i Jönköpings har tidigare presenterat ett förslag att slå ihop länets tre kirurgkliniker till en länsklinik under en verksamhetschef.

Läkarna vid klinikerna har dock motsatt sig förslaget på grund av att resevägarna skulle bli såpass mycket längre för patienterna att det skulle kunna ställa till besvär.
Landstingsledningen spolar därför planerna men ser fram emot ett ökat samarbete klinikerna emellan.

Nu ska en särskild projektgrupp se över hur samarbetet kan utökas.