medrek.se

Nyheter

Journalsystemet kritiseras

Journalsystemet Take care används på ett sätt som strider mot patientdatalagen. Det konstaterar Datainspektionen efter att ha granskat Karolinska universitetssjukhuset.

Journalsystemet Take care används på ett sätt som strider mot patientdatalagen. Det konstaterar Datainspektionen efter att ha granskat Karolinska universitetssjukhuset.

Journalsystemet ska underlätta för vårdgivarna att byta information om patienterna. Men Datainspektionen menar att det är en brist att personal som använder systemet redan i utgångsläget kan se onödigt mycket om patientens vårdhistoria.

– Sammantaget gör bristerna i systemet att vårdpersonalen i praktiken inte kan följa reglerna i patientdatalagen, säger Datainspektionens generaldirektör Göran Gräslund i ett pressmeddelande.

Datainspektionen kritiserar även möjligheterna för patienter att samtycka till eller spärra att journaluppgifterna delas mellan vårdgivarna.

Läs även:

Journaler lämnades ut till fel person