medrek.se

Nyheter

Journalsystemet kritiseras på Akademiska

Akademiska sjukhuset i Uppsala får kritik från datainspektionen på grund av brister som gör att det inte går att se vem som läst en patientjournal.

Akademiska sjukhuset i Uppsala får kritik från datainspektionen på grund av brister som gör att det inte går att se vem som läst en patientjournal.

Datainspektionen granskade systemet efter att en patient anmält en läkare efter att läkaren tittat i hennes gynekologjournal fast hon sökte för en käkoperation.

Datainspektionen har kommit fram till att det inte går att se vilka anteckningar i en journal som vårdpersonal har läst och därmed blir det svårt att utreda eventuella intrång, skriver Upsala Nya Tidning.

Sjukhuset måste också titta närmare på vilka som får behörighet till Cosmic. Datainspektionen har hittat 1 467 personer utöver alla läkare som tillgång till systemet.

Läs även: