medrek.se

Nyheter

Kameraövervakning i väntrummet

Länssjukhuset i Sundsvall har fått tillstånd av länsstyrelsen att installera övervakningskameror i sina tillfälliga lokaler vid akutmottagningen

Länssjukhuset i Sundsvall har fått tillstånd av länsstyrelsen att installera övervakningskameror i sina tillfälliga lokaler vid akutmottagningen skriver Sundsvalls Tidning. 

Väntrummet i lokalerna är inte synliga från sjuksköterskeexpeditionen och därför måste kommer kameror sättas upp så att personalen kan se patienterna.

Enligt tillståndet får kameran inte spela in bild eller ljud. Monitorn med bilden ska vara placerad så att bara sjuksköterskorna kan se den. Enligt länsstyrelsen är vikten av personlig integritet på ett sjukhus mycket stor, men tryggheten som kameran innebär för patienten väger över.