medrek.se

Nyheter

Karolinska är för trångt

Sängarna står för trångt och nu måste sjukhuset med omedelbar verkan se till att det är minst 80 centimeter mellan sängarnas långsida.

Karolinska universitetssjukhuset hotas av böter uppger SVT:s ABC. Arbetsmiljöverket har tagit ett beslut om böter efter flera oanmälda inspektioner på sjukhuset.

Sängarna står för trångt och nu måste sjukhuset med omedelbar verkan se till att det är minst 80 centimeter mellan sängarnas långsida.

Uppfylls inte det kravet blir det vite på 300 000 kronor för varje tillfälle som regelbrottet inträffar.