medrek.se

Nyheter

Klagokön ska kollas upp

Socialstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att följa utvecklingen av patientklagomål från enskilda. Bakgrunden är att Socialstyrelsen har fått en kö med ärenden sedan myndigheten i fjol tog över ansvaret för klagomålen från HSAN.

Socialstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att följa utvecklingen av patientklagomål från enskilda. Bakgrunden är att Socialstyrelsen har fått en kö med ärenden sedan myndigheten i fjol tog över ansvaret för klagomålen från HSAN.

Den första rapporten ska lämnas in den 8 maj till socialdepartementet. Bland annat kommer den innehålla antal inkomna ärenden, antal avgjorda ärenden, och genomsnittlig handläggningstid.

Läs även: