medrek.se

Nyheter

Kömiljarder till alla landsting

Samtliga landsting har klarat av att uppfylla kriterierna för att ta del av kömiljarden 2011.

Samtliga landsting har klarat av att uppfylla kriterierna för att ta del av kömiljarden 2011.

Göran Hägglund är mycket positiv till årets resultat och anser att kömiljarden är ett fungerande sätt att korta landets vårdköer.

– Köerna har minskat och det är glädjande. Patienterna behöver vänta allt kortare på att få vård, säger Göran Hägglund i samband med offentliggörandet av resultatet för kömiljarden 2011.

De regioner som får störst del av pengarna är Västra Götaland får större delen av kakan, drygt 205 miljoner kronor och Region Halland, 178 miljoner kronor. Minst pengar får Örebro läns landsting och Landstinget Sörmland, som får knappt 3 respektive 4 miljoner kronor