medrek.se

Nyheter

Kommuner tar över hemsjukvården

Kommunerna kommer ta över hemsjukvården från Västerbottens läns landsting. Skattepengar ska riktas om efter detta beslut.

Kommunerna kommer ta över hemsjukvården från Västerbottens läns landsting. Skattepengar ska riktas om efter detta beslut.

Politikerna har kommit överens om att hemsjukvården tas över av kommunerna i länet. Kommunerna får ansvaret efter årsskiftet och detta innebär att skattepengar flyttas från landstinget till kommunerna och personal byter arbetsgivare.

För närvarande får de som vårdas i hemmet besök av personal från olika huvudmän, som sjukgymnaster, arbetsterapeuter, undersköterskor och distriktssköterskor. Nu arbetar kommuner och landsting med att ta fram formen för hur verksamheten ska skötas när den blir enbart kommunal.